Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Gminy Stare Babice.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że:

1.Administrator danych:
Administratorem Systemu Monitoringu Wizyjnego Gminy Stare Babice jest Komendant Straży Gminnej
Gminy Stare Babice z siedzibą ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.
2.Inspektor Ochrony Danych:
Inspektor Ochrony Danych monitoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych w Straży Gminnej Gminy Stare Babice. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych poprzez pocztę elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego poprzez system
monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia publicznego na terenie monitorowanym.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem
monitoringu jest art. 9a oraz art. 50ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Monitoringiem wizyjnym objęto:
*Stare Babice ul. Rynek
*Stare Babice- Park
*Stare Babice – parking P+R ul. Sienkiewicza
*Stare Babice – budynek Urzędu Gminy (ul. Rynek 21, ul. Rynek 32)

*Stare Babice – parking ul. Polna
*Stare Babice- teren Szkoły Podstawowej ul. Polna
*Stare Babice- teren Przedszkola ul. Polna
*Stare Babice –Punkt selektywnej zbiórki odpadów ul. Dworkowa
*Kwirynów- plac zabaw
*Latchorzew – siłownia ul. Na Skraju
*Blizne Jasińskiego –teren Przedszkola ul. Kościuszki
* Blizne Jasińskiego- teren rekreacyjny u. Kopernika
*Zielonki Parcela – plac zabaw ul. Prosta
*Koczargi Stare – wjazd do Szkoły Podstawowej
*Koczargi Stare- skrzyżowanie ul. Klonowej z ul. Akacjową
*Wojcieszyn – plac zabaw ul. Sielska
*Wojcieszyn – boisko ul. Sielska
* Borzęcin Duży –teren Placu Chopina
* Borzęcin Duży – teren Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ul. Warszawska 697
* Borzęcin Duży – teren Skate Park ul. Warszawska 697
* Borzęcin Duży – teren boiska Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ul. Warszawska 697
* Mariew – teren placu zabaw ul. Kwiatowa /ul. Wólczyńska
* Mariew – skrzyżowanie ul. Kwiatowej /ul. Wólczyńskiej
*Klaudyn- plac zabaw skrzyżowanie ul. Lutosławskiego/ul. Szymanowskiego

* Topolin - przepompownia Eko-Babice

* Koczargi Nowe- skrzyżowanie ul. Warszawska / ul. Bugaj

* Koczargi Nowe - ul. Bugaj 52

* Blizne Łaszczyńskiego - ul. Fortowa

* Kwirynów - skrzyżowanie za placem zabaw

5. Informacja o odbiorcach:
Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze
danych i są dostępne przez 30 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po tym okresie zarejestrowane dane zostają automatycznie nadpisywane, tj. całkowicie
i bezpowrotnie zniszczone.
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.