Statut

Statut Straży Gminnej Gminy Stare Babice

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 3 czerwca 2013 r.
Poz. 6216

UCHWAŁA Nr XXVIII/283/13
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 23 maja 2013 r.
Statut Straży Gminnej Gminy Stare Babice

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2013/6216/akt.pdf