TARGI ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ W STARYCH BABICACH

TARGI ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ W STARYCH BABICACH

W dniu 24.07.2020r odbył się  gminny Targ ze zdrową żywnością przy Urzędzie

Gminy w Starych Babicach.

Co jakiś czas mamy okazję spróbować i kupić bezpośrednio u lokalnych rolników oraz producentów żywność produkowaną według tradycyjnych receptur.

Jak zawsze przez cały czas nad bezpieczeństwem czuwał patrol Straży Gminnej. Ponadto Strażnicy rozdawali dzieciom odblaski i przeprowadzali pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.