SILNY MRÓZ

SILNY MRÓZ

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne lub bezpańskie zwierzęta w Naszej gminie. Mrozy utrzymujące się w ostatnim czasie powodują znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Osoby bezdomne nie zawsze wiedzą gdzie szukać pomocy. Gdy zauważymy bezdomnego, żyjącego w naszym najbliższym otoczeniu, należy PILNIE powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję lub Straż Gminną.