RAJD ROWEROWY

RAJD ROWEROWY

04 września 2021r. odbył się Rajd Rowerowy w Gminie Stare Babice organizowany przez GOSiR Stare Babice

oraz Stowarzyszenie „Borzęcin”. Impreza przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze.

 

Jak zawsze nad bezpieczeństwem podczas imprezy czuwał patrol Straży Gminnej Gminy Stare Babice.