PATROLE W BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

PATROLE W BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

W dniu 25.02.2023r. odbył się pierwszy patrol Straży Gminnej

Gminy Stare Babice realizowany z funduszu sołeckiego. 

Na w/w terenie podobne akcje będą przeprowadzane cyklicznie w porozumieniu z Sołtysem, których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Blizne Łaszczyńskiego.

Jesteśmy dumni, że możemy służyć mieszkańcom naszej Gminy.