PAKA DLA MEDYKA - PODZIĘKOWANIE

PAKA DLA MEDYKA - PODZIĘKOWANIE

Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożyła na ręce Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice Pana Andrzeja Karpińskiego

serdeczne podziękowanie za okazanie gestu ludzkiej życzliwości.