NOWE UPRAWNIENIA STRAŻY GMINNEJ

NOWE UPRAWNIENIA STRAŻY GMINNEJ

Od 4 września 2020r weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia Strażników Straży Gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Nowe przepisy przewidują, że strażnik gminny ma prawo nałożyć mandat do 500zł na osobę, która nie złożyła deklaracji śmieciowej oraz może się spodziewać takiej samej kary jeżeli mieszkaniec gminy skłamał w deklaracji, by płacić mniej za wywóz odpadów (np. podał, że pod danym adresem mieszkają trzy osoby a w rzeczywistości jest ich więcej albo osoba, która zadeklarowała, że posiada kompostownik a tak naprawdę go fizycznie nie ma).