MONITORING GMINNY W BABICKIEJ POLICJI

MONITORING GMINNY W BABICKIEJ POLICJI

Dzięki współpracy Urzędu Gminy w Starych Babicach i Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Starych Babicach policjanci mają podgląd wizji z monitoringu Gminy Stare Babice.

Dotychczasowym użytkownikiem gminnego monitoringu była Straż Gminna Gminy Stare Babice a dzięki podpisanemu porozumieniu Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki i Komendanta Stołecznego Policji w ubiegłym roku zostało wybudowane łącze światłowodowe do stacji operatorskiej w Komendzie dzięki czemu obecnie funkcjonariusze Policji również mają dostęp do monitoringu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Takie rozwiązanie daje możliwość szybkiej reakcji Policji w przypadku jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń na terenie gminy, a także stałego monitoringu przestrzeni publicznej przez babickich policjantów.