MIGRACJA ZWIERZĄT W BORZĘCINIE DUŻYM

MIGRACJA ZWIERZĄT W BORZĘCINIE DUŻYM

W związku z niesprzyjającą aurą pogodową dzikie zwierzęta opuszczają swoje naturalne leśne środowisko w celu poszukiwania

pokarmu i podchodzą bardzo blisko zabudowań mieszkańców w otulinie Parku Kampinowskiego.

Prosimy zachować ostrożność i bezpieczny dystans, nie płoszyć zwierząt, nie dokarmiać. Profesjonalną opiekę nad zwierzętami sprawują służby Kampinowskiego Parku Narodowego.