KTO PODRZUCA ŚMIECI DO LASU?

KTO PODRZUCA ŚMIECI DO LASU?

Po raz kolejny w Naszej gminie Patrol Straży Gminnej Gminy Stare Babice najechał na skupisko wyrzuconych śmieci w lesie.

Tym razem „nielegalne składowisko” znajdowało się w miejscowości  Mariew przy ulicy Spacerowej.

Przypominamy, że zgodnie z art.162 § 1 kw „kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny..”