JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Poniżej przedstawiamy powiadomienie dla województwa mazowieckiego

o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 26.04.2021r do dnia 31.12.2021r.

Przyczyny przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu: emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.