"Bezpieczna droga do szkoły 2020"

"Bezpieczna droga do szkoły 2020"

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, Straż Gminna Gminy Stare Babice włączyła się jak co roku w akcję „Bezpieczna droga do szkoły 2020”

realizowana w dniach 01-04 września 2020 r przez Komendę Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, której celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkół i w ich pobliżu.

Funkcjonariusze działają w okolicach szkół, które znajdują się przy ulicach o największym natężeniu ruchu kołowego.

 Patrole mają za zadanie kontrolować bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych  w okolicy szkół,  a także kontrolowanie miejsc zagrożonych pod względem popełnianych wykroczeń.

Dodatkowo funkcjonariusze będą zwracać uwagę na fakt posiadania i noszenia maseczek na terenie szkół w związku z COVID-19.