PATROLE PIESZE

PATROLE PIESZE

Od dnia 1 czerwca br. na okres wakacji  wzmożone zostały przez Straż Gminną Gminy Stare Babice patrole piesze.  Patrolowane tereny to głównie:

parki, skwery, place zabaw. W/w czynności mają na celu poprawę bezpieczeństwa przebywających w tych miejscach osób oraz zapobieganie przed ewentualną dewastacją znajdujących się tam urządzeń.

Patrole składają się głównie z dwóch Strażników, ale możemy także zaobserwować załogi mieszane Strażnik wraz z Policjantem.

Ponadto Strażnicy podczas patrolu służą swoją fachową, wieloletnią wiedzą w przypadku nurtujących pytań mieszkańców Naszej gminy.