GMINA STARE BABICE W OBSZARZE ZAGROŻONYM PTASIĄ GRYPĄ

GMINA STARE BABICE W OBSZARZE ZAGROŻONYM PTASIĄ GRYPĄ

Gmina Stare Babice w obszarze zagrożonym wysoce zjadliwą

grypą ptaków (HPAI)

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż w dniu 5 maja 2023 r., z Krajowego Laboratorium Referencyjnego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach otrzymano wynik, w którym określono materiał genetyczny wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) próbek pobranych w dniach 28 kwietnia-2 maja 2023 r., od padłych ptaków w zbiorniku „Mokre Łąki” – podtyp H5N1.

 

W Polsce nie stwierdzono zakażeń ludzi wirusem grypy, pochodzącym od ptaków. Aby doszło do takich zakażeń, potrzebna jest długa ekspozycja na wirusa, spożywanie surowego mięsa od zakażonych ptaków (drobiu).  Należy jednak mieć na uwadze, iż wirus w środowisku, w padłych zwierzętach wrażliwych,  w niskich temperaturach może przetrwać do około 30 dni. Wirus HPAI  jest wysoce wrażliwy na detergenty, środki biobójcze, dezaktywuje się w temperaturze minimum 70 st. C.

 

Należy zachować ostrożność, nie dotykać padłych ptaków. W przypadku znalezienia 5 lub więcej padłych ptaków z gatunków wrażliwych (blaszkodziobe, drapieżne, siewkowate, krukowate, perkozowe, bociany, czaplowate) w niedalekich odległościach od siebie, należy informować zarządcę terenu na którym znaleziono padłe ptaki  lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim.

 

Utworzona została strefa zagrożenia. Na granicy strefy zostaną umieszczone tablice informujące o wkraczaniu do strefy zagrożonej wysoce zjadliwą grypą ptaków.

 

Więcej informacji dotyczących ptasiej grypy dostępne pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow.

 

Zasady ochrony drobiu przed chorobą:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow