Dzień Straży Gminnych i Miejskich

Dzień Straży Gminnych i Miejskich

 W związku z Dniem Straży Gminnych i Miejskich przypadającego na dzień 29 sierpnia 2020r  Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice wraz ze strażnikami

zaprosił delegację z Urzędu Gminy Stare Babice na uroczystość która odbyła się w dniu 31sierpnia 2020r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.

Komendant Straży Gminnej Pan Andrzej Karpiński przywitał zaproszonych gości po czym w skrócie nakreślił pracę Straży Gminnej oraz przyszłe zadania postawione Straży Gminnej.

Wójt Pan Sławomir Sumka podziękował za dotychczasową sumienną pracę oraz życzył strażnikom i pracownikom straży gminnej dalszej owocnej pracy zawodowej i kolejnych sukcesów zawodowych.

Po przemówieniach Wójt wraz z Komendantem wręczyli awanse i nagrody wyróżniającym się strażnikom i pracownikom Straży Gminnej.

Po uroczystości odbył się skromny poczęstunek min.: tort, który ufundował Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka.