DZIEŃ STRAŻY GMINNEJ

DZIEŃ STRAŻY GMINNEJ

29 sierpnia w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku obchodzone jest polskie święto Dzień Straży Gminnej

(art. 12b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795)).

W Naszej Gminie Straż Gminną utworzono na podstawie Uchwały nr XVIII/169/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2008r.

Dzień ten jest świętem wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników straży gminnych i miejskich, a także okazją do spotkania i wręczania awansów. Święto funkcjonuje potocznie pod nazwą "Dzień Strażnika Miejskiego".

Na uroczystość, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2022 roku  przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka, Sekretarz Gminy Pan Michał Więckiewicz, Skarbnik Gminy Pani Mariola Sarzyńska, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Pan  Henryk Kuncewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Kawczyńska, Radni Naszej Gminy, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinspektor Tomasz Sapiński, koleżanki i koledzy Gminy Stare Babice.

W trakcie uroczystości Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice Andrzej Karpiński wręczył wyróżnienia oraz  za szczególne osiągnięcia w pracy nagrody które otrzymali  starszy inspektor Leszek Grabowski i Pani Małgorzata Łuczak, a także awansował na starszego inspektora Piotr Taczalski  oraz na inspektora Dariusz Gałązka.