DODATKOWE UPRAWNIENIA STRAŻY GMINNYCH I MIEJSKICH

DODATKOWE UPRAWNIENIA STRAŻY GMINNYCH I MIEJSKICH

30 sierpnia strażnicy gminni i miejscy

zyskali nowe uprawnienia. Mogą nałożyć mandat na rowerzystów, użytkowników urządzeń transportu osobistego ,elektrycznych hulajnóg oraz rowerzystów m.in. za jazdę po chodniku z nadmierną prędkością  a także za jazdę z inną osobą oraz przewożenie zwierząt lub ładunku.

Nowe uprawnienia straży gminnych i miejskich, są efektem wprowadzonej 20 maja 2021 r. nowelizacji ustawy, która reguluje zasady poruszania się na hulajnogach elektrycznych oraz urządzeniach transportu osobistego, tzw. UTO (np.: elektryczne deskorolki czy monocykle).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. strażnicy miejscy i gminni uzyskali dodatkowe uprawnienia w kwestii nakładania grzywien związanych z popełnieniem wykroczenia, określonego w art. 86a Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że rowerzyści, użytkownicy UTO oraz elektrycznych hulajnóg, którzy nie poruszają się po chodniku lub drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, bądź nie ustępuje mu pierwszeństwa będą mogli zostać ukarani mandatem przez strażnika miejskiego lub gminnego.