Bezpieczne Ferie ze Strażą Gminną w SP w Borzęcinie Dużym

Bezpieczne Ferie ze Strażą Gminną w SP w Borzęcinie Dużym

W dn. 5 lutego 2020 Strażnicy Gminni przeprowadzili zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym pt. "Bezpieczne Ferie" dla klas 0-3.