BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Jak co roku wraz z rozpoczęciem nauki w szkołach, Strażnicy  Straży Gminnej

Gminy Stare Babice czuwają nad bezpieczeństwem dzieci w okolicach placówek oświatowo – wychowawczych.

W pierwszych dniach nauki patrole Straży Gminnej pełniące służbę  w rejonach szkół,  zwracają uwagę na nieprawidłowości zarówno w zachowaniu pieszych jak i uczestników ruchu drogowego (zachowanie ostrożności przed przejściem dla pieszych, parkowanie w niedozwolonym miejscu).

Patrole w rejonach szkół w naszej Gminie związane z akcją „Bezpieczna droga do szkoły” są zaplanowane jeszcze na kilka najbliższych dni września.