BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Jak co roku wraz z rozpoczęciem nauki w szkołach, w okolicach placówek oświatowo – wychowawczych rozpoczęła się akcja

„Bezpieczna droga do szkoły”.

W pierwszych dniach nauki, patrole pełniące służbę  w rejonach szkół,  zwracać będą uwagę na nieprawidłowości zarówno w zachowaniu pieszych jak i uczestników ruchu drogowego (zachowanie ostrożności przed przejściem dla pieszych, parkowanie w niedozwolonym miejscu).

Patrole w rejonach szkół w naszej Gminie związane z akcją „Bezpieczna droga do szkoły” są zaplanowane jeszcze na kilka najbliższych dni września.

Na terenie gminy Stare Babice udział w akcji bierze udział Straż Gminna Gminy Stare Babice, Policja oraz  Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej z Warszawy.

 

Foto: KPP Stare Babice