BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE WAKACYJNYM

BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE WAKACYJNYM

W dniu 04.07.2022r.w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbyła się pierwsza z cyklu zaplanowanych

pogadanek na temat „Bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym”.

Słuchaczami pogadanek są dzieci przebywające na półkoloniach organizowanych przez Dom Kultury Stare Babice.

Strażnicy podczas spotkań edukowali dzieci pod kątem prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas gier i zabaw w tym jakże beztroskim czasie jakim są wakacje.

Na koniec dzieci otrzymały w prezencie od Straży Gminnej odblaskowe opaski na rękę.