BEZPAŃSKI PIES

BEZPAŃSKI PIES

W dniu 28.12.2022r otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca Borzęcina Dużego o błąkającym się psie.

Patrol Straży Gminnej niezwłocznie udał się pod wskazany adres. Zwierzę odłowiono i przewieziono do weterynarza gdzie ustalono adres właściciela. Pies szczęśliwie trafił do właściciela. 

Jednocześnie przypominamy, że na właścicielach zwierząt ciąży obowiązek zapewnienia im opieki i niedopuszczenie do przebywania zwierzęcia luzem.

Szczególnie ważne jest to podczas zabaw sylwestrowych. Huk petard i wystrzałów powoduje płoszenie zwierząt.