APEL O OSZCZĘDNE I RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY

APEL O OSZCZĘDNE I RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY

W związku z wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów,

które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów bytowych, GPK Eko-Babice zwracają się z apelem do mieszkańców Gminy Stare Babice o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

 

Prosimy o nie pobieranie wody z wodociągu gminnego na cele:

  • podlewania i zraszania trawników
  • podlewania ogródków i upraw
  • napełniania basenów
  • mycia pojazdów

Dzięki zastosowaniu się do prośby zapewniona zostanie dostawa wody do celów sanitarno – bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Niezastosowanie się do zaleceń przyczyni się do spadku ciśnienia, występowania przerw w dostawie oraz pogorszenia jakości wody.