2 MAJA  -  DZIEŃ FLAGI

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI

Flaga – to symbol państwowości. Ukazywanie przynależności narodowej poprzez barwy na fladze

jest powszechnie stosowanym kodem między ludźmi na globie ziemskim.

W wielu państwach święto flagi już od dawna znalazło swoje miejsce w kalendarzu.

Dzień Flagi  został ustanowiony w Polsce przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

Na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.

2 maja - poza Dniem Flagi - obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.